картичка

картичка
ка̀ртичк|а <-и>
същ ж cartolìna f
визитна картичка bigliètto m da vìsita

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • графичка акцелераторска картичка — (анг. graphics accelerator card) комп. картичка за проширување со графички копроцесор, видео меморија (1 или повеќе МБ) и сите други елементи на еден видео адаптер …   Macedonian dictionary

 • кредитна картичка — (лат. credere верува, carduus лист) картичка за безготовинско плаќање на која имаат право сопствениците на тековна и жиро сметка во некои случаи важи за целиот свет …   Macedonian dictionary

 • факс-картичка — (анг. fax board/card) комп. адаптер што може да се вметне во слотовите за проширување на компјутерот ги поседува речиси сите карактеристики на една факс машина факсмодем …   Macedonian dictionary

 • илюстрована картичка — словосъч. гледка, изглед, вид …   Български синонимен речник

 • ХГК — (анг. HGC, скр. од Hercules graphies card графичка картичка херкулес) комп. монохроматска графичка картичка за ИБМ ПК компатибилни компјутери со резолуција од 720 хоризонтални пиксели и 350 вертикални редови во графички режим, а во текстуален… …   Macedonian dictionary

 • Nikolay Bozhov — Personal information Full name Nikolay Angelov Bozhov …   Wikipedia

 • визит-карта — (гер. Visitkarte) мала картичка на која се напишани името, презимето, звањето, адресата и сл. на нејзиниот сопственик, посетниц …   Macedonian dictionary

 • инсталирање — (анг. install) комп. процес со кој хардверот или софтверот се доведува во оперативна состојба (на пр., хардверско: инсталација на картичка за проширување, или софтверска·: инсталирање на виндоус апликација) …   Macedonian dictionary

 • контролор — (фр. controleur) 1. тој што врши контрола, надзорник 2. комп. печатена картичка вметната во слотовите за проширување или директно залепена на тврдиот диск го контролира пристапот на процесорот до тврдиот диск или флопи дискот …   Macedonian dictionary

 • перфокарта — (лат. perforare дупчи, грч. charte) комп. картичка од потврда хартија, со определен облик и големина, на која се внесува информација со дупчење …   Macedonian dictionary

 • пневмограм — (грч. pneuma, gramma напишано) 1. графикон добиен од пневмограф 2. пишана вест (картичка, писмо и сл.) пратена со пневматична пошта …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”